WEB / APP

Click & Find STONE

Buscador de Pedra Natural

Una web dinàmica i funcional, organitzada en seccions verticals adaptades a tots els dispositius, amb un accés ràpid i senzill a la gran varietat de productes en stock de la marca.

Filtre avançat de productes

Una galeria amb filtres dinàmics que permet als clients gaudir d’un procés de compra àgil i satisfactori, facilitant la cerca entre la gran varietat de productes en stock. Amb aquesta eina, trobar el material perfecte es converteix en una experiència ràpida i sense complicacions, assegurant que cada client trobi exactament el que necessita d’una manera eficient i agradable.
Disseny

Estructura

Maquetació

T’interesssa? Parlem!