Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) – Agost 2023.

L’informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Per tal de complir amb l’esmentat Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat:

Responsable: Codigital 360 Solutions SL amb CIF: B10773283

Finalitat del tractament: tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat i enviar-comunicacions relatives al contingut dels nostres productes i serveis.

 • Procedència i categoria de dades tractades: les dades personals que tractarem són les seves dades identificatives que vostè ens faciliti a través del formulari de registre que trobareu al nostre lloc web.
 • o Temps de conservació: les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 • o Legitimació: tractem les seves dades només si comptem amb el seu consentiment exprés i informat per fer-ho, i sempre d’acord amb les finalitats descrites.
 • · Destinataris: les dades que vostè ens faciliti no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
 • Si bé, per dur a terme determinades funcions necessàries per a la prestació del servei, les seves dades poden ser tractades per tercers que actuaran com encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.

 • Drets: vostè és titular dels següents drets sobre les seves dades de caràcter personal:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació o oposició del seu tractament.
 • Revocació del consentiment prestat.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades

Per a l’exercici dels drets ha de dirigir-nos una comunicació escrita a través de correu electrònic a l’adreça info@codigitalab.com especificant el dret que desitja exercitar.

Així mateix, l’informem que podeu demanar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid