SOFTWARE / WEB

Gaia Engine

Digitalitza les exploracions de camp

L’app que connecta el camp amb l’escriptori! Les funcionalitats de Gaia Engine digitalitzen nombrosos processos del sector, estalviant temps i garantint la traçabilitat dels projectes.

Georeferenciació, estadístiques, memòria al núvol

L’aplicació es presenta de manera clara, destacant les funcionalitats que la diferencien dels competidors i la converteixen en una eina fonamental per al treball de camp gràcies a la seva capacitat d’automatització de tasques i processos.
Disseny

NetCore

Angular

Android Studio

T’interesssa? Parlem!